Lyfta flera kartonger samtidigt

Lyft enkelt flera kartonger på samma gång med VacuMyggan vakuumlyft.

Antalet kartonger som kan lyftas samtidigt beror på kartongernas storlek och vikt. På bilden nedan flyttas tre kartonger i taget med en specialsugfot anpassad för ett säkert trippellyft.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka