En vakuumlyft som är enkel att anpassa och montera i befintliga system för bagagehantering

När bagageflödet är intensivt ökar risken för skador på grund av potentiellt farliga manuella lyft av bagage.

Ett vakuumlyftok kan genom att eliminera manuella bagagelyft med obekväma arbetsställningar bidra till att undvika risken för arbetsrelaterade personskador. En investering i ett lyfthjälpmedel bör vara en ömsesidig överenskommelse mellan operatörer och arbetsgivare. Det gemensamma målet bör vara att minska risken för skador från farliga manuella lyft så långt det är praktiskt möjligt.

Bagagehantering är ett område som av tradition innebär massor av tunga lyft. En installation från TAWI, inklusive traverssystem i aluminiumprofil och en vakuumlyft med högt luftflöde, kommer att kunna lyfta bagage upp till 50 kg.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka